HLAVNÍ STRANA

Kampaň Stop sociální reformě Iniciativy ProAlt, která byla spuštěna v říjnu 2012, ukazuje to, o čem celá vládní koalice mlčí. A to jsou skutečné, často negativní, dopady tzv. Sociální reformy na lidi v České republice. Veřejná služba (zrušená 27. listopadu 2012 Ústavním soudem ČR) nepomohla nezaměstnaným navracet zpět na pracovní trh, ale naopak je ve stavu nezaměstnanosti udržuje a nutí pracovat zadarmo pro obce a jiné subjekty. Systém DONEZ (měl by být ukončen na podzim 2013) má sloužit jako nástroj pro potírání nelegálního zaměstnávání a jako prodloužené místo výkonu služeb Úřadu práce České republiky. Kolik Vám ale na poště najdou volných pracovních míst? Kolik času Vám věnuje zaměstnanec či zaměstnankyně pošty pro pomoc s hledáním nového zaměstnání? A kolik vlastně pošta vyinkasovala za systém DONEZ? Česká pošta vydělává podobně jako Česká spořitelna za provozování sKaret – i když v nižších řádech. Tolik propagovaný jeden výběr z bankomatu zdarma je doprovázen dlouhým sazebníkem ostatních služeb. Spíš než o zlepšení sociálních služeb a sociální pomoci jde o privatizaci veřejných služeb, přihrávání zisku soukromým společnostem a hledání hlavního viníka tam, kde není – ve válce proti tzv. zneužívání sociálních dávek. V současné době se navíc otevřeně hovoří o ukončení tohoto projektu. Žádný z těchto nástrojů se v praxi neosvědčil a selhává i tzv. aktivní politika nezaměstnanosti MPSV. Proto se kampaň Stop sociální reformě začíná zaměřovat především na aktivní politiku zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst.


sKarta – karta sociálních systémů

Od června 2012 začala být distribuována tzv. sKarta, která je novým způsobem výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti. Ty byly dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně). Vydávány budou ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Proč sKartu odmítáme?

 • Omezení možnosti výplaty dávek prostřednictvím poštovní poukázky bude pro některé klienty znamenat obtíže při vybírání dávek a zhorší tak dostupnost přiznané sociální pomoci.
 • Poskytování sociální pomoci prostřednictvím sKarty je zpoplatněno.
 • Klienti budou nuceni souhlasit s tím, že Česká spořitelna bude předávat MPSV informace o všech jednotlivých platebních transakcích, které na účtu k sKartě provedou.

Více zdeVeřejná služba a nezaměstnanost

Registrovaným uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci více než dva měsíce, může být „nabídnuto“ vykonávat bezplatnou veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně. Při odmítnutí hrozí značné sankce ze strany Úřadu práce ČR. Veřejnou službou se rozumí práce pro obce a jiné subjekty. Institut veřejné služby je podle Ministerstva práce a sociálních věcí jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jejím účelem je podle oficiálních vyjádření ministra Drábka pomáhat dlouhodobě nezaměstnaným v obnově pracovních návyků a brzkém návratu na pracovní trh. Veřejná služba má být také nástroj postihu pro ty, kteří se opakovaně a účelně registrují jako uchazeči o zaměstnání.

Proč institut veřejné služby odmítáme?

 • Znamená citelný zásah do práv nezaměstnaných.
 • V protikladu ke svým cílům stěžuje uchazečům o zaměstnáni opětovný vstup na  pracovní trh.
 • Přetváří aktivní politiku zaměstnanosti v aktivní politiku nezaměstnanosti, jejímž primárním cílem není vrátit co nejdříve nezaměstnaného zpět na pracovní trh, ale bezplatně ho využívat pro účely obce a jiné subjekty.
 • Znamená porušení principu férové tržní soutěže, neboť ony jiné subjekty jako například soukromé firmy, které využívají bezplatnou práci nezaměstnaných, tímto způsobem snižují své náklady a to jim poskytuje konkurenční výhody na trhu.
 • Otvírá prostor pro korupci ve výběru firem jako realizátorů veřejné služby.

Více zdeDONEZ a nezaměstnanost

Podle oficiálního popisu „docházka nezaměstnaných slouží jako kontrolní mechanismus Úřadu práce pro vybrané uchazeče o zaměstnání, kteří mají povinnost dostavit se na kontaktní místo Czech POINT.” Jinými slovy, systém DONEZ má sloužit jako nástroj pro potírání nelegálního zaměstnávání a jako prodloužené místo výkonu služeb Úřadu práce České republiky.

Proč systém DONEZ odmítáme?

 • DONEZ nezvýší zaměstnanost.
 • Neefektivní v potírání nelegálního zaměstnávání.
 • Diskriminuje nezaměstnané.

Více zde


Tags:

About the Author