ČLÁNKY Archive

 • Předsednictvo NRZP ČR na svém zasedání dne 15. 11. 2013 projednalo stanovisko k požadavku České spořitelny a.s. na náhradu za zrušení systému sKaret ve výši téměř 204 miliónů korun.

  Předsednictvo NRZP ČR na svém zasedání dne 15. 11. 2013 projednalo stanovisko k požadavku České spořitelny a.s. na náhradu za zrušení systému sKaret ve výši téměř 204 miliónů korun.

  Předsednictvo NRZP ČR je pobouřeno tímto nehorázným požadavkem České spořitelny a.s. Česká spořitelna od prvopočátku věděla, že zavádění výplaty dávek prostřednictvím sKaret je velmi riziková záležitost, proti které se staví nejen řada politiků, ale především sami příjemci jednotlivých dávek. V červenci 2011 jsme, na společném jednání s Českou spořitelnou, jasně sdělili naše důvody, proč nemůžeme […]

  Read More

 • Něpěkná inspirace Českou republikou na Slovensku: Dávky budú za prácu, rozhodol parlament

  Něpěkná inspirace Českou republikou na Slovensku: Dávky budú za prácu, rozhodol parlament

  Dávky v hmotnej núdzi si od januára bude treba zaslúžiť. Ak sociálne odkázaný človek odmietne vykonávať ponúknuté pracovné aktivity v rozsahu 32 hodín mesačne, môže prísť aj o tú základnú vo valorizovanej sume 61,60 eura, hoci doteraz mal na ňu nárok bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Více zde.

  Read More

 • Hmotné zabezpečení jako státem garantovaná chudoba

  Hmotné zabezpečení jako státem garantovaná chudoba

  V systému sociálního zabezpečení je důležitou veličinou tzv. životní a tzv. existenční minimum. Povšimněme si nejdříve, jak jsou definována.  Životní minimum je dle zákona minimální hranice příjmu k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je definováno stejnými kritérii, pouze s dalším dovětkem – „na úrovni umožňující přežití“. Jak si lze všimnout, už definice […]

  Read More

 • Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR: Pražská škola alternativ

  Není práce: proměny a příčiny nezaměstnanosti v ČR: Pražská škola alternativ

  Seminář Pražské školy alternativ, 8.4. 2013. Nezaměstnanost je slovo, které slýcháme v posledních letech opravdu často. Světová ekonomická krize dorazila i do ČR a přinesla s sebou citelný nárůst nezaměstnanosti. Jak vypadá průměrný nezaměstnaný člověk v ČR? A jaké jsou nové podoby prekérní, nejistě a špatně placené práce? Moderuje: Lukáš Němec Vystoupí: Ondřej Lánský, ProAlt […]

  Read More

 • Práce: řešení nebo problém?: Pražská škola alternativ

  Práce: řešení nebo problém?: Pražská škola alternativ

  V tomto semináři se zaměříme na zkoumání pojmu práce jako jednoho z klíčových moderních imperativů. Je v 21. století udržitelný morální imperativ práce a výkonnosti? Jaké perspektivy má západocentrické pojetí práce jako klíčového způsobu začleňování člověka do společnosti v podmínkách strukturálních krizí? Je imperativ práce kapitalistickou anebo socialistickou hodnotou? Nejde ve skutečnosti o jeden z […]

  Read More

 • Řešením problémů s bydlením nejsou ubytovny, ale koncept veřejného bydlení

  Řešením problémů s bydlením nejsou ubytovny, ale koncept veřejného bydlení

  Podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) bude v České republice kvůli nepříznivé ekonomické situaci vzrůstat počet těch, kteří si nemohou dovolit standardní bydlení, jak si ho představujeme dnes – tedy vlastní nebo nájemní bydlení. A jaký na to má ministerstvo podle nedávných slov náměstka pro územní a bytovou politiku Miroslava Kalouse (ODS) recept? Dotační program […]

  Read More

 • Dávky pomoci v hmotné nouzi v mezinárodním srovnání

  Dávky pomoci v hmotné nouzi v mezinárodním srovnání

  Zabezpečení nezaměstnaných je jedním z často diskutovaných témat, především v souvislosti s opatřeními v rámci tzv. úsporných programů vlády. Věnoval jsem se tomu již v článku „Hmotné zabezpečení jako státem garantovaná chudoba“ (16.6.2012). V rámci této problematiky byl i formou petic předložen požadavek na zvýšení tzv. životního minima. Při jeho hodnocení je patrně vhodné srovnat poměry v ČR s jinými zeměmi. […]

  Read More

 • Středověk neskončil, středověk trvá

  Středověk neskončil, středověk trvá

  Podle Karla Schwarzenberga se máme vrátit k feudalismu. Jak si představuje lidská práva? Jako nevolnictví ve formě veřejné služby a šikanózní chování k nezaměstnaným v systému DONEZ. Karel Schwarzenberg podporuje sKartu – vydělávání soukromými bankovními subjekty na sociální pomoci. Ano, vraťme se do středověku, zrušme lidská práva a vraťme se ke vztahu pán a nevolník. […]

  Read More

 • Odpovědi prezidentských kandidátů na dotazy ProAltu k veřejné službě

  Odpovědi prezidentských kandidátů na dotazy ProAltu k veřejné službě

  Táňa Fischerová, Zuzana Roithová, Miloš Zeman, Jiří Dienstbier a Tomio Okamura odpověděli ProAltu na dotazy týkající se odškodnění lidí, kteří museli nastoupit na veřejnou službu.Více zde.

  Read More

 • Odmítnutí sKarty a reakce úřadu práce (konec listopadu 2012)

  Odmítnutí sKarty a reakce úřadu práce (konec listopadu 2012)

  “Tento týden jsem odmítla převzít sKartu pro výplatu rodičovské dovolené. Při první návštěvě se nic nedělo. O dva dny později mi sdělili, že od ledna mi nebudou rodičovský příspěvek zasílat. Líbit si to s manželem nenecháme, jsme připraveni i na soud.”

  Read More