Středověk neskončil, středověk trvá

Podle Karla Schwarzenberga se máme vrátit k feudalismu. Jak si představuje lidská práva? Jako nevolnictví ve formě veřejné služby a šikanózní chování k nezaměstnaným v systému DONEZ. Karel Schwarzenberg podporuje sKartu – vydělávání soukromými bankovními subjekty na sociální pomoci. Ano, vraťme se do středověku, zrušme lidská práva a vraťme se ke vztahu pán a nevolník. Žádná svobodná volba, žádná lidská práva…

 

Tags: