O NÁS

Iniciativa ProAlt

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak jsou připravovány současnou vládní koalicí, a chtějí jim aktivně čelit. Naším krátkodobým cílem je zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Naším dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost.

Činnost jsme zahájili v srpnu 2010 zveřejněním prohlášení Společnost se škrtnout nedá , které vyjadřuje základní hodnoty a ideály, k nimž se hlásíme. V národním i mezinárodním měřítku hájíme sociální spravedlnost, souměřitelnost ekonomického postavení společenských vrstev a skupin, ekologickou udržitelnost, solidaritu života na planetě a demokracii jako praktickou možnost každého občana ovlivňovat svůj život i věci veřejné. Odmítáme nárůst sociálních a ekonomických nerovností, ekologickou bezohlednost, privatizaci veřejného prostoru, statků a služeb a odsouvání občanů do role těch, kdo bezmocně přihlížejí rozhodování uzavřených elit.

Působíme odborně i aktivisticky. Pracujeme na analýzách vládních návrhů, dáváme je do kontextu evropského a světového vývoje a usilujeme o formulaci alternativ. Publikujeme v médiích a veřejně vystupujeme. Rozdáváme letáky a organizujeme petice. Pořádáme konference, demonstrace, happeningy a přímé akce. Vítáme ve svých řadách každého, kdo se chce postavit reformám připravovaným současnou vládou. Způsobů, jak to činit, je mnoho, a každý může v ProAltu najít své místo a roli.

Věříme, že společnost se škrtnout nedá.

Sociální a pracovně-právní skupina ProAltu

Hlavním iniciátorem kampaně Stop sociální reformě je sociální a pracovně-právní skupina Iniciativy ProAlt, která se zaměřuje především na současně probíhající privatizaci veřejných služeb v oblasti sociální a rodinné politiky, destrukci aktivní politiky zaměstnanosti a podpory nezaměstnaných.

Do pracovní skupiny se může zapojit každý, kdo má zájem o tématiku pracovně-právní a sociální. Vítáme osobní zkušenosti, expertní znalosti (psaní odborných textů, analýzy zákonů, vyhlášek atp.), náměty na činnost z praxe těch, kteří je prožívají i pomáhají řešit.

 

Další informace o Iniciativě ProAlt:

webové stránky Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ ProAlt: zde

profil na Facebook: zde

TV ProAlt na youtube: zde

Tags:

About the Author